Apple wraz z partnerami tworzą Fundusz Odnowy na rzecz ochrony klimatu

Apple wraz z partnerami uruchamiają pierwszy w historii fundusz Odnowy o wartości 200 milionów dolarów. Wszystko aby wspierać rozwiązania mające na celu rozwiązywanie problemu zmian klimatu.

Inwestycja opiera się na "leśnych’’ innowacjach w zakresie opakowań firmy, aby zapewnić nowe korzyści finansowe i klimatyczne.

Apple uruchamia fundusz 200 milionów dolarów na zmianę klimatu - Cyberfeed.pl

 

CUPERTINO, KALIFORNIA Firma Apple ogłosiła dziś pierwszą w swoim rodzaju inicjatywę dotyczącą usuwania dwutlenku węgla - zwaną funduszem Odnowy - która umożliwi inwestycje w projekty leśne mające na celu usuwanie dwutlenku węgla z atmosfery przy jednoczesnym generowaniu zwrotu finansowego dla inwestorów. Uruchomiony przez Conservation International i Goldman Sachs fundusz Apple o wartości 200 milionów dolarów ma na celu usuwanie z atmosfery co najmniej 1 miliona ton dwutlenku węgla rocznie, co odpowiada ilości paliwa używanego przez ponad 200 000 samochodów osobowych.

Wysiłek ten wpisuje się w szersze działania Apple, jakim jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w całym łańcuchu wartości do 2030 r. Chociaż firma bezpośrednio wyeliminuje 75% emisji z łańcucha dostaw i produktów do 2030 r. Fundusz pomoże w usunięciu pozostałymi 25% węgla z atmosfery. Drzewa pochłaniają węgiel, a naukowcy szacują, że lasy tropikalne zawierają więcej węgla niż ludzkość wyemitowała w ciągu ostatnich 30 lat.

Aby zagwarantować, że węgiel składowany w lasach jest dokładnie określany ilościowo i trwale odcięty od atmosfery, Fundusz Odnowy będzie stosował solidne międzynarodowe standardy opracowane przez uznane organizacje, takie jak Verra, Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu i Konwencja Klimatyczna ONZ. Priorytetem będą inwestycje w lasy powstające, które poprawiają różnorodność biologiczną poprzez tworzenie stref buforowych i naturalnych odłogów.

Conservation International jest współinwestorem funduszu i dba o to, aby projekty spełniały surowe normy środowiskowe i społeczne. Funduszem zarządza Goldman Sachs. Trzy strony określą nowe projekty jeszcze w tym roku.

Wysiłki Apple Forestry

Fundusz Odnowy opiera się na spuściźnie Apple w zakresie ochrony lasów. Od trzech lat Apple wykorzystuje w swoich opakowaniach w 100% odpowiedzialnie pozyskiwane włókna. I do tej pory usprawniło zarządzanie ponad 1 milionem akrów lasów na całym świecie. Apple jest również pionierem w przełomowych projektach dotyczących emisji dwutlenku węgla. A we współpracy z Conservation International, które chronią i przywracają użytki zielone, mokradła i lasy.

Apple's sustainable forests now offset paper used in product packaging | AppleInsider

W 2018 roku Apple nawiązał współpracę z Conservation International, lokalnymi władzami i organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody w Kolumbii. Aby chronić i odnowić 27000 akrów lasów namorzynowych w tym kraju. Celem jest sekwestracja 1 miliona ton metrycznych dwutlenku węgla w trakcie trwania projektu. Te namorzyny nie tylko chronią wybrzeża i pomagają utrzymać byt mieszkańców tych społeczności, w których rosną. Gromadzą również do 10 razy więcej węgla niż lasy na lądzie. Ten projekt jest pierwszym, w którym zastosowano metodologię „niebieskiego węgla”. W celu rygorystycznej oceny całego systemu namorzynowego - zarówno powyżej, jak i poniżej linii wodnej - pod kątem skutków łagodzenia zmiany klimatu.

Apple i Conservation International nawiązały również współpracę z lokalnymi organizacjami ochrony przyrody w Kenii. Aby odtworzyć zdegradowane sawanny w regionie Chyulu Hills. Obszarze między trzema parkami narodowymi w Kenii i tuż za granicą z Parkiem Narodowym Kilimandżaro w Tanzanii.

Klienci Apple również mogą uczestniczyć we wspieraniu tych działań. Za każdy zakup Apple Pay od teraz do Dnia Ziemi Apple przekaże darowiznę na rzecz Conservation International. A wszystko po to by wesprzeć jej wysiłki na rzecz ochrony środowiska.

Apple podjęło również bezpośrednie kroki w celu wspierania odpowiedzialnej produkcji włókien drzewnych. Dzięki partnerstwu z The Conservation Fund i World Wildlife Fund firma Apple od 2015 roku usprawniła zarządzanie ponad 1 milionem akrów lasów rosnących w Stanach Zjednoczonych i Chinach.

Back to blog